28

May

“Being lone in a herpes outbreak is depressed, but the hardest thing is absolutely not being desired”

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh