Back to top
Sản xuất màng co
https://tradrthanh.com/nha-may-number-one/sites/default/files/nhanchai1_0_0.jpg
Khám phá thêm →
SẢN XUẤT MÀNG CO
Quy trình
Sản xuất bao bì

GIAI ĐOẠN IN ẤN BAO BÌ

Hệ thống máy kéo màn nhựa sẽ kéo từng lớp màn nhựa đưa vào máy in. Tại Việt Nam, Number One là nhà máy duy nhất có thể chủ động sản xuất tất cả các khâu trong nội bộ nhà máy

300,300
Sản xuất nhãn
https://tradrthanh.com/nha-may-number-one/sites/default/files/kiemtranhan_0.jpg
Sản xuất thùng →
SẢN XUẤT NHÃN
Quy trình
SẢN XUẤT NHÃN

Nhựa PVC được kéo giãn thành màng sau đó được in ấn và tạo thành từng cuộn nhãn.

350,120
KIỂM TRA SẢN PHẨM HOÀN CHỈNH
Quy trình
KIỂM TRA SẢN PHẨM HOÀN CHỈNH

Nhãn sau khi in được đưa qua hệ thống kiểm tra lỗi, bảo đảm các nhãn có màu sắc và chất lượng đúng theo tiêu chuẩn.

550,100
Sản xuất thùng
https://tradrthanh.com/nha-may-number-one/sites/default/files/sxthung_0_0.jpg
Trở lại trang chủ →
SẢN XUẤT THÙNG
Quy trình
SẢN XUẤT THÙNG

Những cuộn giấy carton dài được đưa vào hệ thống máy kéo cuộn, máy in và máy cắt để tạo thành bìa carton hoàn chỉnh để đóng thùng sản phẩm.

400,200
© Bản quyền thuộc về Tân Hiệp Phát
Sản xuất màng co
Sản xuất nhãn
Sản xuất thùng