06

Sep

Trà Thanh Nhiệt Dr. Thanh cùng Lục Lạc Vàng trao “Cần Câu” cho người nghèo

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh